logo thuiszorg verpleging

085 - 303 52 48

Persoonsgebonden Budget

Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. In feite is het een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp nodig heeft, deze kan inkopen. Uiteraard indien men hiervoor in aanmerking komt.

Particuliere zorg

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u daar een indicatie over beschikt, is dat uiteraard mogelijk bij ons. Wij leveren ook particuliere thuiszorg. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u maatwerk.

Soorten PGB's

Meer informatie

PGB - AWBZ

De zorg in de AWBZ is onderverdeeld in de volgende zorgfuncties:

Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan)
Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
Begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang en ondersteuning bij het beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken)
Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar)

Het PGB wordt niet gezien als inkomen en heeft dus geen invloed op bijvoorbeeld belastingen, huursubsidie of uitkeringen.

PGB - WMO

De ondersteuning in de WMO is onderverdeeld in huishoudelijke zorg en in voorzieningen:

Huishoudelijke zorg
Huishoudelijke verzorging 1 (eenvoudig huishoudelijk werk: denk aan schoonmaken, afwassen, wassen draaien en ramen lappen)
Huishoudelijke verzorging 2 (uitgebreid huishoudelijk werk: naast huishoudelijk werk ook ondersteuning bij het voeren van een zelfstandig huishouden)

Voorzieningen
Hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoelen)
Woningaanpassingen (douchestoel, tillift)


In deze folder kunt u meer informatie vinden over alle veranderingen voor PGB in 2015

Vanaf 1 januari 2015 gaat het trekkingsrecht in

Door het trekkingsrecht weet een zorgvrager in de toekomst al aan het begin van de pgb-periode of de plannen voor de pgb-besteding zijn goedgekeurd door het zorgkantoor of de gemeente. Hierdoor wordt verantwoording van de pgb-uitgaven overbodig. De gedachte achter het trekkingsrecht is dat de overheid misbruik van het pgb wil tegengaan, en wilt voorkomen dat zorgvragers achteraf steeds moeten verantwoorden.

Voor wie?
Trekkingsrecht geldt vanaf 2015 voor iedereen die een pgb van de gemeente (WMO/Jeugdwet) of van het zorgkantoor krijgt. Het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die in 2015 een pgb van de zorgverzekeraar krijgen. Als je je pgb in 2015 van je zorgverzekeraar ontvangt, dan kun je in de polis van je zorgverzekeraar meer informatie vinden over de wijze van betaling van je zorgverleners.

Als pgb-houder of vertegenwoordiger is het allereerst belangrijk dat je jezorgovereenkomsten indient bij de SVB. Die heeft de SVB nodig om jouw rekeningen te kunnen betalen. Als je de afspraken met jouw zorgverlener of zorginstelling nog niet op papier hebt gezet, moet je dat alsnog doen. Het is belangrijk dat eventuele bestaande overeenkomsten niet verouderd zijn.
Daarnaast moet je eventuele automatische incasso´s voor zorgverleners of zorginstellingen stopzetten zodra je alles van 2014 hebt betaald. Als de SVB jouw salarisadministratie nu doet dan zet zij zelf de automatische incasso stop.
Als je in 2015 in de AWBZ/Wlz zit dan dien je je zorgovereenkomsten in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor zal mensen in de AWBZ/Wlz daarnaast ook vragen om een zorgbeschrijving.
  • Aangesloten bij:                                       
  •      
  •      
  •      
  •